Harmonika Horrana til Bornholms Harmonikafestival


Bornholms Harmonikafestival den 5 - 8 juni 2014
For 3. år i træk blev der holdt Harmonikafestival i Hasle. Harmonika Horrana har deltaget hver gang,
festivalen varer torsdag, fredag, lørdag og slutter med morgensang, flaghejsning og morgenbord søndag.
Harmonika Horrana var på scenen torsdag og fredag.
Medv: Kjeld Jensen, Tom Falk, Kjeld Pihl, Jan Falk, Jørn-Ole Pedersen, Christian Petersen, Kurt Hansen.

Harmonika Horrana i Jyderup

 

       

Videooptagelse Harmonikatræf
 

     
  Billedgalleri

Tilbage Næste