Besøg på Smålyngsværket 2015


Søndag den 30. august 2015 mødtes 10 førkrigskøretøjer til sæsonens sidste  planlagte køretur. Ruten gik fra Bornholms Automobilmuseum 
 mod Almindingen og videre langs den sydlige afgrænsning af Aakirkeby og Aaker plantager, og derefter videre over Ølene gennem Østermarie 
 plantage og Paradisbakkerne. 
 Køreturen sluttede i Pedersker ved Ølenevejen, hvor 2 mand fra Bornholms Forsyning, Torben Jørgensen og Ole Marquardsen, beredvilligt 
 havde påtaget sig at forestå en rundvisning på Smålyngsværket, med efterfølgende gennemgang af vandværkets tilblivelse og drift.
 En i alle måder oplevelsesrig eftermiddag sluttede med, at deltagerne i strålende solskin indtog deres medbragte kaffe i det fri i det tidligere 
 sandstensbrud bag Smålyngsvæket. 
 Tusind tak til Torben Jørgensen og Ole Marquardsen for deres meget interessante og lærerige orientering om Smålyngsværket. 

 Tak til J
ohannes Anker for referatet 
 

 

       
Besøg på Smålyngsværket 30. 08. 2015
 
  Billedgalleri

Tilbage Næste