Snogebæk den 20. juni 2017
J
ohannes Anker stod for dagens kaffetur for førkrigskøretøjer, 7 køretøjer var mødt til start. Turen startede i Snogebæk, efter starten gik turen til Balkalyngen, hvor lyngen stod utrolig flot –
på Danmarks eneste sten hede….
Fra "Balkalyngen" gik turen ad de små veje i Povlsker og derefter Pedersker til "Lynggårdsskoven" i Pedersker, hvor kaffen og kagen blev indtaget i hyggeligt samvær.

                Tekst: Allan Hansen