Sæsonens første arrangement fandt sted den 8. april 2018 med virksomhedsbesøg hos fa. Ole Almeborg i Hasle, med deltagelse af 18 køretøjer og ialt 32 besøgende.
 Tegnestuechef Ole Lyngberg, - der med en ca. 40 årig ansættelse i firmaet, gav indledningsvis deltagerne en bred orientering om virksomheden og den primære produktion af
 div. palleløftere og højloftede stablere.
 Firmaet beskæftiger ialt ca. 70 medarbejdere, heraf 8 medarbejdere i administrationen.
 Afsætningen sker hovedsagelig til det europæiske marked.
 Orienteringen om virksomheden afsluttedes med en rundtur i de forskellige afdelinger som flg.; Maskinafdeling, pladebearbejdning, bearbejdning og svejsning, svejserobotter, 
 montageafdeling, malerafdeling og slutkontrollen.
 Besøget sluttede i firmaets kantine, hvor den medbragte kaffe blev indtaget.
 En rigtig stor tak til Ole Lyngberg for et interessant  virksomhedsbesøg.
 
 Johannes Anker