Bornholms Motor Veteraner 2018


 

Besøg hos Ole Almeborg Hasle
Klassiske sportsvogne hos Lis og Mogens (lagkage)
Fællestræf i Hareløkkerne
Førkrigskøretøjer d. 13. maj
Førkrigskøretøjer ved Forsvarsmuseet
Tur til Sverige d. 2 juni
Klass. sportsvogne ved Boderne
Aftentur fra Klubhuset d. 14. juni
Frokost- og kaffetur d. 17. juni
Førkrigs-køretøjer på små opgaver 1. juli
Klassiske sportsvogne på Aarsdale Havn
Bornholm Rundt