Gamle biler er spændende/sådan startede det  
 

 

 

Året var 1987.

Hos Lada forhandler Ole Hermansen Sønderborg Autoværksted Grammegårdsvej Aakirkeby findes en enestående samling af veteranbiler, motorcykler, scootere, cykler, motorer, værktøj og maskiner, modelbiler og -fly.

 
Ole Hermansen med den fine Ford-A, der var den første bil i samlingen.
 

Engelske sportsvogne
Han har ikke ambitioner om at trække sig tilbage fra bil-branchen for at hellige sig arbejdet som museumsdirektør.
Ole Hermansen har en forkærlighed for engelske sportsvogne. Bil-samlingen omfatter således flere Triumph'er, MG'er og en enkelt Morgan. Men han lægger også vægt på, at bilerne i samlingen har bornholmsk islæt.

Flere af bilerne i samlingen har således bornholmske historier bag sig. Born-holms første NSU Prinz står i museumshallen sammen med Th. Madsens Ford Y varebil fra 1936. Th. Madsen var biavler i Aakirkeby. I 1936 købte han varebilen for 3.300 kr. Han nåede at køre 100.000 km. i bilen, inden han døde i 1987. Ole Hermansen som stort set ikke har rørt bilen, inden den blev placeret i udstillings-hallen.

Men ud over biler med bornholmske aner, indeholder museet også biler og motorer, som er enestående i Norden. En Belsize fra 1911 kun i endnu et eksemplar i Norden og en Harley Davidson motorcykel fra 1919 er der heller ikke mange af


Ole Hermansen med sin Alvis TJ-12/50 1931 og Harley Davidson 1919

Den 4 juni får deltagere i veteranløbet "Styrkeprøven", der er et nordisk løb for biler fra før 1925, lejlighed til at se det nye bilmuseum på Bornholm, mandag den 5 juni åbnes dørene så for alle andre.

VETERAN-MESTEREN
Juli 1998 kom Ektra Bladet på besøg de skrev:
I virkeligheden er Ole Hermansen et af de største paradokser i dansk bil-hi-storie.
Han har levet et helt liv med Lada-biler - bestemt ikke nogen glorværdig karriere, snarere et spørgsmål om hårdt arbejde. Men ved siden af har han opbygget en af Danmarks mest fantastiske samling køretøjer.
Motorcykler - og specielt biler, hvoraf enkelte er så unikke, at de må betrag-tes som Ladaens evige modsætning: Legender snarere end transportmidler.

 

Det er ganske almindelige biler der laves på Sønderborg Autoværksted, men Ole Hermansen har en hobby, han samler på gamle køretøjer, motorer m.m.

Ole Hermansen blev selvstændig i 1965. Han har altid interesseret sig for gamle biler og motorcykler, men begyndte først at samle på dem i 1975, da han havde købt en Ford-A fra 1930. Det er en ægte bornholmer, der har kørt i Bodilsker i alle sine dage, og den kører stadig perfekt.
Der er meget stor interesse for gamle biler og motorcykler på Bornholm. De gamle køretøjer er blevet  passet og plejet, og et interessefællesskab førte til oprettelse af Bornholms Motor-veteraner, som fejrede tiårs jubilæum sommeren 1986. Ole Hermansen har samlet flere biler, motorcykler, knallerter, scootere og en "bedstemorcykel" som kunne være fra i går, men den er original - ca. hundrede år gammel.

Prestigebilen
Der er mange rariteter blandt bilerne. En af dem er en BMW fra 1938. Dengang, som nu, var der prestige i dette bilmærke, på dette tidspunkt kostede den det samme som et parcelhus, skønt dens køreteknik faktisk ikke havde bedre egenskaber eller mere luksus end gennemsnitsbilen fra samme årgang. Købekontrakten er noget særligt. Det er en lovprisning af bilens egenskaber, og så står der ikke venlig hilsen, men Heil Hitler til sidst. Ole Hermansen har købekontrakten så man kan studere den nærmere.

     
 

Året 1989
Lada-forhandler laver
Bornholms første bilmuseum

   
     
BMW 326 årg.1938 motoren er 6 cyl, 1,9 l og yder 55 hk.
Den kan køre 115 km t.

Museet
Der findes en enestående samling af gamle modelmotorer, -biler og -fly i udstillingslokalerne. Ved mange af tingede er der udarbejdet plancher,


Der er et lille gammeldags værksted med en Svendsen motor, årg. 1912 fra fabrikken i Neksø

"Det, der er så spændende med disse gamle biler, er foru-den selve det tekniske, den historiske værdi, som fortæller os om de forhold, der var i gamle dage," fortæller Ole Hermansen.
Arbejdet med bilerne hos mekanikeren var rigtig "meka-nisk". Når et dæk skulle pumpes op, foregik det ikke med trykluft, men med håndkraft. "Arbejdet i dag er blevet let-tere, men principperne er stadig de samme,"

 

MG 1954


Belsize 1911
   

Rolls-Royce
   Mandag den 5 juni åbner Ole Hermansen sin enestående samling for offent-ligheden.
Mange bornholmere og turister vil kende Ole Hermansen fra veteran rallyer på Bornholm. Han stiller gerne op med sin Ford A fra 1930 eller en af de andre rariteter, han gemmer på. Men de færreste ved, at Lada-forhandleren på Sønderborg Auto gemmer på et helt museum af biler motor-teknik, værktøj og tilbehør.

Jeg har samlet på gamle bil og motordele hele mit liv. Men min første re-staurerings-opgave tog jeg fat på i 1973, da jeg fik fingre i en Ford A fra 1930. Ford'en blev restaureret til den stod som ny og siden fulgte andre bi-ler. Ole Hermansen kastede sin kærlighed over engelske sportsvogne, som i dag udgør en stor del af samlingen på ca. 25 biler, lige så mange motor-cykler og stationære motorer.

Bygget op gennem årene
Men ud over selve køretøjerne, har Ole Hermansen gemt, bevaret  og sam-let på alt gammelt værkstedsudstyr, reklamer, vejskilt og lignende. Til sam-men giver de et enestående billede af hele miljøet omkring bil-teknikkens ungdom.
I sin egen samling har Ole Hermansen gennem årene hygget sig med ikke bare at restaurere men også at præsentere sin samling på pædagogisk vis. Alt er siden 1973 blevet placeret og hængt op sirligt præcist i en opvarmet bygning lavet til formålet.

   
    Ole Hermansens samling findes i en udefra set helt ubetydelig bygning syd for Aakirkeby på Bornholm - kun et diskret skilt viser vej. Der er meget andet end biler, motorcykler, motorer, der er fjernsyn, radioer, telefoner og båndoptagere, m.m.