"MOSELØKKEN" - arbejdende stenbrudsmuseum

   

 Moseløkken er et af de få granitbrud på Bornholm, hvor der stadig - lejlighedsvis arbejdes i bruddet. De færdige granitblokke bliver sendt til forarbejdning i Rønne. Fra  skovvejen langs stenbruddets nord-øst side kan man
 overskue bruddet. Det er farligt - og derfor helt forbudt - at bevæge sig ned i stenbruddet på egen hånd. På kanten af  stenbruddet står et imponerende stenhus "Moseløkkehus", bygget af granitsorter fra hele øen.
 Gennem husets tidligere havedør kommer man ind i udstillingen, der rummer en oversigt over Bornholms geologiske struktur, prøver på de forskellige granitter, et originalt huggeskur, gammelt værktøj samt en plancheudstilling
 om  stenindustriens historie og arbejdet i et stenbrud. Der er eksempler på, hvad bornholmske stenhuggere har kunnet forme af granit, samt skulpturer af billedhuggerne Anker Hansen og Ole Christensen. Endelig findes der en
 model af en stenarbejderbolig fra "Langelinie" i Sandvig, som den tog sig ud omkring år 1910. & uden for museet er der opstillet en restaureret stenkran samt to huggeskure, hvor stenhuggere i perioder viser besøgende,
 hvordan man kan arbejde i granit med gammeldags værktøj. Smeden var uundværlig for stenbruddet. I den tilstøden-de smedie er der derfor den ekstra oplevelse at se en original værktøjssmedie. Også besøgende kan få
 lejlighed til at prøve kræfter med granitten. Af en ansvarlig på museet kan der udleveres værktøj, sikkerhedsudstyr og et sten-emne. De besøgendes arbejde sker på eget ansvar. 

 Åbent: April til og med efterårsferien Skoler og grupper efter aftale. Bestil i god tid ! Mandag til fredag 9 - 16 Tlf. 56 48 04 68 mellem 9-10 Entre og salg kun mod kontant, 
 Der modtages ikke Dankort eller andre kreditkort. Booking i perioden oktober til april: Tlf. 20201989 

 Adgangsveje: Man kan gå ad mange dejlige stier fra P-pladserne ved Hammershus til Moseløkken gennem m m Hammersholm skov. Der er adgang med bil til 
 Moseløkken via Pilegade i Allinge. Hvis helt særlige forhold taler for det, kan der gives dispensation for busser. I så tilfælde bedes man ringe til udstillingen 

 Støt stenbrudsmuseet:
 Støtteforening Bag museet står "Stenbrudsmuseets støtteforening, Bornholm". Foreningen arbejder på at skaffe midler til museets drift samt til sikring af historiske værdier. 
 Både enkeltpersoner og foreninger / virksomheder kan optages som medlemmer. Formand: Poul Ellehøj, Sdr. Alle 73, 3700 Rønne, 56 91 00 16 Kasserer: Kurt Komstedt, 
 Perikumvej 12, 3770 Allinge Kontingent (50,-) eller støttebeløb kan indbetales på: Girobank 920-3567 Stenbrudsmuseets Støtteforening "Moseløkken" 

 Moseløkken's hjemmeside

 Læs bogen om "Stenindustrien" af Poul Ellehøj
 Klik på 1:1
 
 Bogen kan købes på "Moseløkken" stenbrudsmuseum   
       
  Museets start
 

 Video optaget maj 2015

 
 
Video optagelse september 2015

Video optagelse marts 2016
 

 
  Billedgalleri

Diasshow

Tilbage Næste