Bornholms middelaldercenter

 

Middelalderen

Kort om middelalderen Et fællestræk for middelalderen over hele Europa var den katolske kristendom samt særlige ligheder i mentalitet, verdensbillede og livsformer. Man har valgt at sige at middelalderen i Danmark begyndte omkring 1050 da vikingetogterne ophørte og kristendommen havde fået rodfæste hos danerne. Og at den sluttede med reformationen i 1536, hvor den danske kirke gik fra at være katolsk til at blive luthersk. Dermed ikke være sagt at folks tænkemåder, spisevaner, ritualer og meget mere ophørte fra den ene dag til den anden. I det sydlige Europa begyndte og sluttede middelalderen væsentligt tidligere end i Norden. Den begyndte med romerrigets fald og kristendommens indførelse i 400-500 årene og sluttede for Italiens vedkommende allerede i 1400-årene. Således kommer Europas middelalder til at strække sig fra omkring 400-1500/1550.

Middelalderen er i mange generationer blev kaldt "mørk" - den mørke middelalder, den sorte middelalder. At kalde noget for "middelalderligt" bruges nedsættende og synonymt med formørkelse og stilstand. Denne opfattelse går helt tilbage til de italienske lærde i 1300-1400-tallet, som anså den forudgående periode som en "mellem-alder" - en alder der lå mellem antikken og dem selv, renæssancen. Renæssance betyder genfødsel. De lærde i denne periode mente at netop de havde genopdaget antikkens kunst og lærdom, og overså, at deres forgængere gennem hele middelalderen nøje havde studeret og afskrevet de klassiske skrifter og at der eksempelvis blev bygget kirker og paladser ud fra kendskabet til den antikke arkitektur.

Nok kunne middelalderen til tider være mørk med sine krige, pest, hungersnød og tortur. Men den var også farverig, lys og dynamisk. Med arkæolog Niels-Knud Liebgotts ord var middelalderen, som alle andre tidsaldre, præget af stille udvikling og voldsomme omvæltninger. Her blev grundlaget skabt for det Europa vi kender i dag med bankvæsen, universiteter, bjergværksdrift, navigation, kanoner, kirker, teglsten, vindmøller, pengeøkonomi, lusekamme, bøger og papir og meget mere. Også her blev de stater grundlagt, som har fået så stor betydning i Europas historie.

Med den stille udvikling og de store omvæltninger skete der meget fra middelalderens start til dens slutning både samfundsmæssigt, religiøst og kulturelt og materielt. Man skelner da også for Danmarks vedkommende mellem højmiddelalderen fra 1050-1350 og senmiddelalderen fra 1350-1536. Men grænserne er ikke skarpe, og der er mange andre årstal man kunne nævne som afgørende for en ny udvikling.

På Bornholms Middelaldercenter har vi valgt at beskæftige os med perioden 1300-1450, hvilket man kan få et indblik i ved at klikke videre på denne hjemmeside.

Bornholms middelaldercenter

 

 

Videooptagelse 2011

Billedgalleri