Erichsens Gaard

 Erichsens Gaards historie 

 Erichsens Gård er et gammelt Rønne-hus, som i sine møblerede stuer og i sin have har 
 bevaret et karakteristisk, borgerligt miljø fra sidste halvdel af 1800-årene. Haven er et fint 
 eksempel på en provinshave fra midten af 1800-årene. Sæsonen igennem er der aktiviteter 
 i hus og have. En lille butik findes.
 Huset blev opført i 1806. I 1823 blev det erhvervet af landinspektør og 
 landvæsenscommissair Henning Pedersen, som foruden at lede Bornholms matrikulering, 
 var arkitekt for Rønnes smukke rådhus fra 1834, samt for præstegården i Søborgstræde i 
 Rønne fra 1831. I 1830 satte han en tofags kvist på sin ejendom i Laksegade, og husets  
 indretning samt den smukke have skyldes Henning Pedersen. Efter hans død blev huset i 
 1838 erhvervet af kancelliråd Thomas Erichsen, som gården er opkaldt efter. Han kom fra 
 Jylland, giftede sig med en bornholmsk pige, og sammen fik de 12 børn. Sin plads i 
 kulturhistorien fik huset i 1860'erne, da Kr. Zahrtmann og Holger Drachmann færdedes der, 
 og lod sig inspirere af stedets mennesker og miljø. Drachmann giftede sig med en datter af 
 huset, Wilhelmine Erichsen, men ægteskabet blev kun kortvarigt. 
 I 1950 købte Bornholms Museum huset, hvorefter det åbnedes for publikum.

Billedgalleri

Tilbage Næste

 

 Videooptagelse 01.08.2013