Almegårdsvej 16. Rønne
     

Bornholmsk Granit

Granitten brydes
Fire brud, fire forskellige granitter og fire forskellige strukturer – alligevel foregår brydningen i princippet på samme måde.
Når al bevoksning og jord er fjernet fra klippen, foretages undersøgelser af, hvor de naturlige lodrette og vandrette lag løber i det udvalgte udvindingsområde. Herefter kan boringen begynde. Der bores ganske tæt - ned til 25 cm mellem borehullerne såvel vandret i sprængningsområdets underkant og lodret i bagkanten samt eventuelt i siderne. Sprængningen sker ofte ved at borehullerne lades med sprængsnor, som er det mest skånsomme mod stenen. En veltilrettelagt sprængning kan let omfatte 500 m3 fast klippe, det svarer til ca. 1500 ton.
Næste skridt er det mere tidskrævende arbejde med sortering, klassificering og nedkløvning af materialet. Kun en mindre del kan bruges til skæreblok. Den ligger på mellem 1 og 20 ton pr. blok og skal være en fast blok uden revner og stik. Mindre blokke og frasorteret materiale bruges til mindre stenhuggerarbejde, kantsten, brosten, chaussésten, vandbygningssten og skærver.

     

 

 

Billedgalleri

Tilbage Næste